Учесници 58. Фестивала музичких и балетских школа СрбијеБр.
ГРАД
ШКОЛА
КАТЕГОРИЈЕ
I
II
III
1.
Ада
„Барток Бела“
а
-
-
2.
Алексинац
„Владимир Ђорђевић“
а
-
-
3.
Апатин
„Стеван Христић“
а
а, б
-
4.
Бачка Топола
„ШОМО“
а
-
а
5.
Бачка Паланка
„Стеван Христић“
а
-
-
6.
Београд
„Јосиф Маринковић“
а
а
а
7.
Београд
„Станислав Бинички“
а
-
-
8.
Београд
„Владимир Ђорђевић“
а
а
а
9.
Београд
МШ „Мокрањац“
а
а, б
а
10.
Београд
„Јосип Славенски“
а
а
а
11.
Београд
„Даворин Јенко“
а
а
-
12.
Ваљево
„Живорад Грбић“
а
а
-
13.
Врање
„Стеван Мокрањац“
а
-
-
14.
Вршац
„Јосиф Маринковић“
а
а
ц
15.
Гроцка
„ОМШ“
а
а
-
16.
Гњилане, Станишор
„Стеван Христић“
а
-
-
17.
Грачаница
„Стеван Мокрањац“
а
а
-
18.
Зајечар
„Стеван Мокрањац“
а
-
-
19.
Земун
„Коста Манојловић“
а
а
а
20.
Зрењанин
„Јосиф Маринковић“
а
а
-
21.
Јагодина
„Владимир Ђорђевић“
а
-
-
22.
Кањижа
„ОМШ“
а
б
-
23.
Кикинда
„Слободан Малабашки“
а
а
-
24.
Кладово
„Константин Бабић“
а
а
-
25.
Књажевац
„Предраг Милошевић“
а
а
-
26.
Косовска Митровица
„Миодраг Васиљевић“
б
-
-
27.
Крагујевац
„Др Милоје Милојевић“
а
б
а
28.
Краљево
„Стеван Мокрањац“
а
а
-
29.
Кула
„ШОМО“
а
-
-
30.
Крушевац
„Стеван Христић“
а
а
-
31.
Лесковац
„Станислав Бинички“
а
а
-
32.
Лозница
„Вук Караџић“
а
а
-
33.
Мајданпек
„Ранко Кривић“
а
-
-
34.
Младеновац
„Стеван Христић“
а
а
-
35.
Неготин
„Стеван Мокрањац“
а
-
-
36.
Нови Кнежевац
„ОМШ“
а
-
-
37.
Нови Пазар
„Стеван Мокрањац“
а
а
-
38.
Панчево
„Јован Бандур“
а
а
ц
39.
Параћин
„Миленко Живковић“
а
а
-
40.
Пирот
„Др Драгутин Гостушки“
a
-
-
41.
Пријепоље
„ОМШ“
а
а
-
42.
Прокупље
„Корнелије Станковић“
а
-
-
43.
Рума
„Теодор Тоша Андрејевић“
а
-
-
44.
Сента
„Стеван Мокрањац“
а
а
-
45.
Смедерево
„Коста Манојловић“
а
б
б
46.
Смедеревска Паланка
„Божидар Трудић“
а
-
-
47.
Сомбор
„Петар Коњовић“
а
а
-
48.
Сремска Митровица
„Петар Кранчевић“
а
-
-
49.
Трстеник
„Корнелије Станковић“
а
а
-
50.
Ћуприја
„Душан Сковран“
а
-
-
51.
Уб
„Петар Стојановић“
а
а
-
52.
Ужице
„Војислав-Лале Стефановић“
а
-
-
53.
Чачак
„Др Војислав Вучковић“
а
а
-
54.
Шабац
„Михаило Вукдраговић“
а
а
-
55.
Шид
„Филип Вишњић“
а
-
-